Siirry sisältöön

1. Rekisterinpitäjä

Munuais- ja maksaliitto ry
Ratamestarinkatu 7A, 00520 Helsinki
010 582 1810

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Petri Inomaa, viestintäpäällikkö, Munuais- ja maksaliitto
petri.inomaa@muma.fi

3. Tietosuojavastaava

Timo Rautiainen, Munuais- ja maksaliitto

4. Käsittelijä

Poutapilvi web design
Aurakatu 3 B
20100 Tampere
0207 280 640

5. Rekisterin nimi

Materiaalitilaukset

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Materiaalin tilaaminen internetsivuilla muma.fi ja elinluovutuskortti.fi täytettävällä lomakkeella.

7. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien yhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, osoitteen ja puhelinnumeron.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen täyttäessään lomakkeen.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei
voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksesta vastaa käsittelijä.

12. Elinluovutuskortti-sovellus

Elinluovutuskortti-sovellus ei siirrä eikä tallenna sovelluksen käyttäjän tietoja sovelluksen ylläpitäjän tai kehittäjän käyttöön. Sovellus tallentaa ja rekisteröi vain tietoa sovelluksen latausmääristä ja latausajankohdista sovelluskaupasta, ei yksilöllisiä tai yksittäisiä tietoja sovelluksen käyttäjistä. Sovellus ei myöskään luovuta tai muutoin siirrä sovelluksen käyttäjän elinluovutuskorttiin kirjaamia yksilöllisiä tietoja automaattisesti minnekään. Käyttäjä voi sovelluksen kautta itse niin halutessaan jakaa tietoa täyttämästään elinluovutuskortista sosiaalisen median kanavilla, viestillä tai sähköpostitse haluamilleen kontakteilleen.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.