Siirry sisältöön

Tiedotusvälineiden yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:

Petri Inomaa
Viestintäpäällikkö
Munuais- ja maksaliitto
040 5240 679
petri.inomaa@muma.fi(avautuu uuteen ikkunaan)

Kyllä elinluovutukselle -toimintaa hallinnoi Munuais- ja maksaliitto, www.muma.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Elinluovutusten edistämiseen tähtäävässä tiedotustoiminnassa mukana ovat Munuais- ja maksaliitto, Hengitysliitto, Näkövammaisten liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Sydänliitto ja Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry. Toiminnasta vastaa Munuais- ja maksaliitto. Toiminnan rahoittaa STEA. Mukana ovat myös SPR Veripalvelu ja Regea kudospankki ja solukeskus sekä elinluovutus- ja elinsiirtohoitohenkilökuntaa ja kahden lääkeyrityksen edustajat.

Toiminnan tavoitteena on lisätä elinluovutuksia ja elinsiirtoja sekä kudosluovutuksia Suomessa. Toiminta edistää elinluovutuskorttien tunnettuutta, jakaa asiallista tietoa elinluovutuksista ja elinsiirroista sekä kudosluovutuksista ja niiden merkityksestä, aktivoi kansalaiskeskustelua elinluovutustahdosta sekä pyrkii vaikuttamaan siirtoelinten saatavuuden parantamiseen.

Munuais- ja maksaliitto
Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Liitto jakaa tietoa, valvoo sairastuneiden etuja, järjestää kuntoutusta ja välittää vertaistukea. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.
www.muma.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Hengitysliitto
Hengitysliiton tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää, jotta meidän kaikkien olisi helpompi hengittää. Ympäri Suomea toimivien hengitysyhdistyksien toiminnassa on mukana kymmeniä tuhansia hengityssairaita ja heidän läheisiään. 
www.hengitysliitto.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Näkövammaisten liitto
Näkövammaisten liitto edistää näkövammaisten ihmisten omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Liitto toimii alan asiantuntijana, valvoo näkövammaisten oikeuksien toteutumista, tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja tuottaa palveluita järjestämällä esimerkiksi kuntoutusta.
www.nkl.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Diabetesliitto
Suomen Diabetesliitto on 1955 perustettu kansalaisjärjestö: diabeetikon tukija, diabetesosaamisen edistäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Jäsenyhdistyksiä on yli 100. Diabeteskeskus järjestää kursseja diabeetikoille ja koulutusta ammattihenkilöstölle.
www.diabetes.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen Sydänliitto
Suomen Sydänliitto on yhtenäinen ja ainoa sydänjärjestö Suomessa – yhtä tärkeä ja merkityksellinen kuin yksi sydän ihmiselle. Yhteiskunnassa aktiivisesti toimiva Sydänliitto edistää sydänterveyttä, lisää ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia.
www.sydanliitto.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE
SYKE on sydän-, keuhko- ja sydän-keuhkosiirrokkaiden ja heidän läheistensä tuki- ja etujärjestö. Vertaistukitoiminnalla autetaan myös niitä sydän- ja keuhkopotilaita, joille kaavaillaan elinsiirtoa hoitomuotona.
https://sydan.fi/syke(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Regea kudospankki ja solukeskus
www.regea.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

SPR Veripalvelu
www.veripalvelu.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)