Siirry sisältöön

Lain mukaan jokainen on elinluovuttaja, jos ei ole sitä elinaikanaan kieltänyt. Tiedossa oleva elinluovutustahto kuitenkin nopeuttaa ja helpottaa elinluovutusta ja muiden ihmisten hengen pelastamista. Vain 38 prosenttia suomalaisista on ilmaissut oman elinluovutustahtonsa.

oletko valmis luovuttamaa elimen, vuosi 2023

Elinluovutustahdon voi kertoa täyttämällä paperisen elinluovutuskortin ja laittamalla sen lompakkoon. Näin on tehnyt 43 prosenttia tahtonsa ilmaisseista. Omakantaan tahtonsa on kirjannut 64 prosenttia. Mobiilisovelluksen on ladannut puhelimeensa 3 prosenttia.

Elinluovutukseen on valmis 83 posenttia kansalaisista ja vain 8 prosenttia kieltäisi luovutuksen. Vain 38 prosenttia suomalaisista on ilmaissut oman elinluovutustahtonsa.

Elinluovutukseen suostuvista puolet (49 %) arveli läheistensä tietävän heidän tahtonsa. Kuitenkin vain kolmasosa (30 %) kertoi tietävänsä läheisimmän omaisensa elinluovutustahdon.

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti elintensä luovutukseen kuolemansa jälkeen. Elinluovutukseen on valmis 83 prosenttia kansalaisista ja vain 8 prosenttia kieltäisi luovutuksen. Kantaansa ei osaa sanoa 10 prosenttia. Elinluovutuksen kieltävistä lähes puolet ajattelee, että heidän elimensä ei kelpaisi luovutettavaksi.

elinluovutustahdon ilmaisseet vuonna 2023

Enemmistön mielestä elinluovutuksesta käydään liian vähän julkista keskustelua. Vain alle prosentin mukaan keskustelua on liikaa. Joukkotiedotusvälineet ovat suurelle osalle tärkein tiedon lähde. Tietoa saadaan myös internetistä ja sosiaalisesta mediasta.

Munuais- ja maksaliiton tilaamaa Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta -galluptutkimusta varten haastateltiin 1.007 suomalaista Kantar Publicin puhelinomnibustutkimuksen (Kan-
tarin CATIBUS) yhteydessä 27.2. – 10.3.2023 välisenä aikana. Haastateltu joukko edustaa 18 – 79 –
vuotiaita suomalaisia pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tulosten virhemarginaali on keskimäärin + 3,1 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen toimeksiantaja on

Allekirjoita elinluovutuskortti

Paperinen elinluovutuskortti lompakossa on perinteinen ja varma tapa ilmaista oma elinluovutustahtonsa.

Kirjaa OmaKantaan

Elinluovutustahdon voi kirjata OmaKantaan. Omakantaan kirjattu elinluovutustahto näkyy hoitohenkilökunnalle.

Talleta tieto puhelimeesi

Android-puhelimeen voit ladata sovelluskaupoista ilmaiseksi elinluovutuskortti-appin. Tiedot voi kirjata myös puhelimen hätätietoihin.

Kerro tahtosi läheisellesi

Tärkeintä on kertoa tahtonsa läheisilleen. He voivat kertoa sinun tahtosi hoitohenkilökunnalle, kun et itse enää voi.